КАК ТОРФТЕНИТЕ ПЛОЩИ ЩЕ ПОМОГНАТ НА ПЛАНЕТАТА?

Торфът е тъмнокафява маса частично разложени растения, образувана при блатни условия. При формирането си изисква анаеробни условия и висока влажност. Основните находища на това гориво са торфените блата, където торфеният мъх се разлага в продължение на хиляди години. Торфът се формира и в други заблатени местности, макар и по-рядко. Торфът може да съдържа високо съдържание на въглерод, което означава, че…

ЩЕ ОСТАНЕМ ЛИ БЕЗ КИСЛОРОД, АКО ИЗЧЕЗНАТ ДЪРВЕТАТА?

Учените са на мнение, че във всеки дъх, който поемаме, има кислород от океана. По-голямата част от този кислород идва от малки океански растения, наречени „фитопланктон“, които живеят в близост до водната повърхност и се носят с теченията. Подобно на всички растения, те фотосинтезират, което означава, че използват слънчева светлина и въглероден диоксид, за да…

НОВА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ

„Средно поречие на река Негованка“ е новата защитена местност във Великотърновска област от 5 май 2020 г. Това е датата, когато влиза в сила Заповед РД – 208 от 05 май 2020 г. на Министъра на околната среда за обявяването на защитения обект. Той е с площ 521,865 дка и попада в землищата на село…