„МРЕЖАТА НА БЪДЕЩЕТО“ – ЗАДАВА ЛИ СЕ ОПАСНОСТ ЗАРАДИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА 5G?

Свръхбързият интернет играе централна роля за конкурентноспособността на бизнеса и индустрията. Потребителите очакват все по-бързи, стабилни и неограничени интернет връзки. В отговор на тези очаквания идва 5G – новото поколение в мобилните комуникации. Трафикът на данни по света нараства. Бързо развиващата се цифрова връзка на хора и машини изисква високопроизводителни мрежи и подходяща инфраструктура. В…