НОВА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ

„Средно поречие на река Негованка“ е новата защитена местност във Великотърновска област от 5 май 2020 г. Това е датата, когато влиза в сила Заповед РД – 208 от 05 май 2020 г. на Министъра на околната среда за обявяването на защитения обект. Той е с площ 521,865 дка и попада в землищата на село…